Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Od 01.01.2021 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
- potvrdenie o dôchodkových dávkach

Od 01.12.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- nedoplatky na zdravotnom poistení
- nedoplatky na sociálnom poistení
- nedoplatky na daniach

Od 01.09.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- potvrdenie o návšteve školy
- výpis z registra nadácií
- výpis z registra občianskych združení
- výpis z registra neinvestičných fondov
- výpis z registra neziskových organizácií
- výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom

Od 12.03.2019 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z registra trestov

Od 23.11.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z katastrálnej mapy

Od 01.09.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon zavádza povinnosť nežiadať prílohy k žiadostiam v rôznych konaniach.

Od 01.09.2018 už nie je občan/podnikateľ povinný predkladať orgánom verejnej moci
- výpis z obchodného a živnostenského registra
- výpis z katastra nehnuteľností

Pokiaľ už máte existujúci akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho bude akceptovať.

Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV
ODDELENIE FINANCIÍ
ODDELENIE KULTÚRY
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
ODDELENIE KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ A DOPRAVY
ODDELENIE ŠKOLSTVA A ŠPORTU
ODDELENIE SPRÁVY VNÚTORNÝCH VECÍ ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ODDELENIE SOCIÁLNE ODDELENIE VÝSTAVBY

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám