Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Mestské detské jasle (ďalej len MsDJ) boli zriadené 01.08.2017 ako zariadenie sociálnych služieb - pokračovateľ Územných detských jaslí, s cieľom zosúladiť ich existenciu v súlade s platnou legislatívou. Nachádzajú sa v samostatnom objekte v areály Materskej školy na Komenského ulici č. 47 v Bardejove.

V MsDJ sa poskytujú komplexné služby deťom od jedného do troch rokov veku – bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.

Opatrovateľky detí cielenými aktivitami rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, rečový prejav, sociálne zručnosti a hygienické návyky v súlade s vekom dieťaťa, zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a schopnosťami. Významnou oblasťou je aj cielená výchova detí, socializácia, rozvoj komunikácie a osvojovanie si návykov.

Výhodou umiestnenia MsDJ v areáli materskej školy je prirodzený kontakt so staršími deťmi, čo je pozitívom pri rozvoji socializácie, rôznych druhov návykov, zručností a schopností.

Kontakt:
Mestské detské jasle
Komenského 47
085 01 Bardejov
tel.: +421(0)54 472 2860
mail: jasle.bardejov@gmail.com
vedúca: Marta Kotorová

Tlačivá:

Prevádzkový poriadok Mestských jaslí v Bardejove pdf  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby pdf  
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach pdf word
Informovanie dotknutej osoby - GDPR pdf  

 

Aktualizoval: Alena Gibeľová, Mgr., 2019-06-03, 11:15, alena.gibelova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám