Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2024, zverejnené 4.6.2024, doplnený dňa 10.6.2024  pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024, zverejnené 3.1.2024, doplnený na rokovaní MsZ dňa 25.1.2024 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2023, zverejnené 31.5.2023, doplnený na rokovaní MsZ dňa 27.7.2023 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2015 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011 pdf

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám