Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  02. 07.  2015

 

 

 

P R O G R A M

na VIII.  zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
9. 7.  2015  (
štvrtok ) o  9,00 hod.
v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Informatívna správa o príprave 44. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 23. ročníka výstavy Bardkontakt 2015
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám